• Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Cenik storitev nepremičninske agencija baza

 1. Izdelava pogodbe: izdelava standardne oblike prodajne pogodbe je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju pri prodaji/oddaji nepremičnine ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek izdelave pogodbe obračuna po vsakokrat veljavni odvetniški ali notarski tarifi. Izdelava individualizirane pogodbe: po vsakokratni veljavni odvetniški ali notarski tarifi.

 2. Preverjanje pravnega stanja nepremičnine pri prodaji nepremičnine: je vključeno v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju pri prodaji/oddaji nepremičnine ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek preverjanja pravnega stanja nepremičnine obračuna po urni postavki 150,00 EUR/uro.

 3. Priprava zemljiškoknjižnega predloga: po odvetniški ali notarski tarifi (ni vključeno v provizijo).

 4. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek ocene tržne vrednosti nepremičnine obračuna po urni postavki 100,00 EUR.

 5. Ogledi: so vključeni v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se stroški obračunajo po postavki 50,00 EUR/ogled.

 6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih pri prodaji nepremičnine: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju pri prodaji/oddaji nepremičnine ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek svetovanja oz. sodelovanja pri pogajanjih obračuna po urni postavki 180,00 EUR/uro.

 7. Pridobivanje zemljiškoknjižnega izpiska, lokacijske informacije, kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil: je vključeno v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek pridobivanja dokumentacije obračuna 80,00 EUR/uro.

 8. Pregled listin pri prodaji nepremičnine: je vključeno v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju pri prodaji/oddaji nepremičnine ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek pregleda listin obračuna 150,00 EUR/uro.

 9. Stroški oglaševanja: stroški oglaševanja po lastni presoji nepremičninske družbe so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročitelja pa se zaračuna posebej po dejanskih stroških za posamezni oglas ter dodatno za delo nepremičninske družbe v višini 80,00 EUR. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek porabljenega časa zaračuna po urni postavki 80,00 EUR/uro.

 10. Cenitve vrednosti po izvedencu: po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke (ni vključeno v provizijo).

 11. Druge storitve: storitve pomoči naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, notarski overitvi podpisov na pogodbi, prijavi spremembe naročnika posameznih priključkov, sestava primopredajnega zapisnika ipd. so vključene v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se navedene storitve obračunajo po urni postavki: 250,00 EUR.

 12. Paket I: izdelava standardne oblike pogodbe, pregled listin, izpolnitev obrazcov za davčno napoved in izdelava dokumenta za primopredajo nepremičnine, cena je 590,00 EUR.

 13. Paket II: izdelava standardne oblike pogodbe, pregled listin, izpolnitev ter oddaja obrazcev in prevzem listin za davčno napoved, hramba originalno notarske pogodbe in primopredaja nepremičnine, cena je 780,00 EUR.

 

Cene posameznih in dodatnih storitev iz prejšnje točke vključujejo DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.

POSAMEZNE STORITVE

Uradne listine

 

 • Pregled listin = 80,00€

 • Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska – vpogled in izpis = 12,00€

 • Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska na zemljiškoknjižnem sodišču = 55,00€

 • Pridobitev predkupne pravice = 70,00€

 • Pridobitev lokacijske informacije = 55,00€

 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča = 55,00€

 • Pridobitev listin iz Geodetske uprave RS (GURS) = 55,00€

 • Priprava davčne napovedi za odmero davka na nepremičnine in dostava davčne napovedi na pristojni organ = 115,00€

 • Priprava dokumentacije za zemljiškoknjižni predlog (vknjižba lastninske pravice, vknjižba hipoteke, vknjižba etažne delitve…) = 85,00€- 180,00€

 • Primopredaja in ureditev prepisov (elektro, komunala, upravljalec…) = 152,50€

 

 

Cenitve

 

Določitev tržne vrednosti nepremičnine s strani nepremičninskega posrednika:

 

 • Enostavni objekti (stanovanje, hiša....) = 122,00€

 • Zahtevni objekti (gospodarski objekti…) = 180,00€

Promet kmetijskih zemljišč

 

 • Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, izpeljava odobritve pravnega posla =122,00€

 • Drugi postopki potrebni pri prodaji kmetijskega zemljišča = po številu ur

 

Pogodbe

 

 • Kupoprodajna, najemna, menjalna, darilna in druge vrste pogodb = 120,00€- 750,50€

Ostale storitve

 

 • Strokovna ura nepremičninskega posrednika = 65,00€

 • Ogledi (nad 20km) = 24,00€/ogled

Stroški oglaševanja:

 

 • na spletni strani agencije in straneh s katerimi agencija sodeluje = 50€

 • oglaševanje na posebno željo naročitelja se zaračuna posebaj = po prejeti fakturi oglaševalca