Zazidljivo zemljišče, Podravska - Maribor, 1.396.752 EUR + DDV

Zazidljivo zemljišče, Maribor – Zgornje Radvanje, velikost 8.314 m2, predvidena gradnja turističnih, športnih, poslovnih in drugih objektov, izjemna investicijska priložnost. Cena: 1.396.752 EUR + DDV.


V Mariboru prodamo čudovito stavbno zemljišče v velikosti 8.314 m2, namenjeno športu in spremljajočim dejavnostim. Locirano je na območju strnjene pozidave stanovanjskih in turističnih objektov. V neposredni bližini se nahaja izhodišče za Pekrsko Gorco, naselje nadstandardnih stanovanj in hiš na Studencih, v bližini je skatepark Maribor, Pustolovski park Betnava, trgovskih centri, vrtec, šola, pošta in drugi javni objekti. Razdalja do hotela Habakuk ter smučišča Mariborsko Pohorje znaša 2,5 km. Do središča Maribora je lokacija oddaljena cca 3 km. Na sosednjem zemljišču je načrtovana izgradnja novega Krajinskega parka ob Pekrskem potoku.


Zemljišče je zaokrožena celota, ki predstavlja komunalno neopremljeno in nezazidano stavbno zemljišče. Nahaja se na ravnini, tik pod Pekrsko gorco.

Dovoljena je gradnja športnih objektov za dvoranske športe in nestanovanjskih stavb: gostilne, restavracije in točilnice, trgovske stavbe in stavbe za druge storitvene dejavnosti, garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice, stavbe splošnega družbenega pomena ter nezahtevni in enostavni objekti. Dopuščajo se oskrbne dejavnosti s področja storitvene obrti in gostinstva, zdravstvene dejavnosti v povezavi s športom ter poslovne in trgovske dejavnosti, ki nimajo značaja trgovskega centra.


Po OPPN je načrtovana izgradnja dveh objektov skupne bruto površine 4.076 m2. Gradbeno dovoljenje je v pripravi, priloženi so tlorisi in renderji. Predviden je Športni center Radvanje s spremljajočim velnes in zdravstvenim programom ter zunanjimi športnimi in fitness površinami. Predvidena je večnamenska dvorana z možnostjo za športne in kongresne dejavnosti, dvorana za borilne športe, dvonadstropna fitness telovadnica, uprava, restavracija, fizioterapija, lokali, savne, prostori za nego telesa, wellness enote, podzemna parkirišča, bistro z zunanjo teraso in odprt bazen. Zemljišče ima z OPPN predviden plan ureditve komunalne infrastrukture, oskrbe z vodo, odvoda odpadnih vod, energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture.


Zemljišče predstavlja izjemno investicijsko priložnost. ZK je urejeno. Prodajalec je pravna oseba.


POGOJ PRODAJE: Naročitelj storitve, v primeru realizacije prodaje/nakupa nepremičnine, plača agencijsko provizijo v višini 2% od pogodbeno dogovorjene prodajne vrednosti nepremičnine + DDV.


V primeru zanimanja, nas kontaktirajte; agentka Brina Sotlar, Tel: 00386-40-626-215,

E-mail: brina.sotlar@bazarealestate.com.


Vljudno vabljeni k ogledu.